Bezpłatny program Psycholog dla Medyka

Co byśmy zrobili bez Medyków… 🤷‍♀️ Cenię pracę każdego z nich, dlatego miło mi jest zaprosić Ciebie, Twojego znajomego, lekarza itd. na 4 bezpłatne konsultacje online ze mną jako specjalistką w ramach programu Psycholog dla Medyka. ❣

Przedsięwzięcie skierowane jest do szeroko rozumianej kadry medycznej:

● lekarze i lekarze dentyści,

pielęgniarki / pielęgniarze,

położne,

ratownicy medyczni,

fizjoterapeuci,

diagności laboratoryjni,

farmaceuci,

studenci kierunków medycznych, którzy już w toku nauki mierzą się z przeciążeniem, stresem, presją i ciągłym niepokojem.

Poinformuj swoich znajomych. Poleć platformę: www.psychologdlamedyka.pl 🙏

Spiesz się, wsparcie jest dostępne tylko do końca listopada.

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej. W ramach programu kadra medyczna będzie mogła liczyć m.in. na bezpośrednią pomoc w formie porad psychologicznych. Każdy potrzebujący przedstawiciel kadry medycznej oraz studenci kierunków medycznych będą mogli odbyć 4 spotkania indywidualne ze Specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego.

Opis programu:

Program przewiduje nawiązanie współpracy z ponad 100 specjalistami:

psychologami,

psychologami klinicznymi,

psychoterapeutami.

Konsultacje będą prowadzone w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Bezpośrednie spotkania udostępnione zostaną w każdym mieście wojewódzkim.

W ramach programu przeprowadzonych zostanie 👍 15 000 interwencji kryzysowych.

Cele programu:

🆘natychmiastowa pomoc doraźna kadrze medycznej i studentom kierunków medycznych w sytuacji kryzysu psychicznego,

🆘wsparcie w radzeniu sobie z przyczyną problemów emocjonalnych i psychicznych,

🆘wskazanie możliwości i sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi w przyszłości.

Długofalowo interwencje kryzysowe przyczynią się do zmniejszenia skutków obciążenia psychicznego pracowników ochrony zdrowia wywołanych pandemią COVID-19 takich jak zmęczenie, stres, przeciążenie, strach przed zarażeniem, niepokój o bliskich, wypalenie zawodowe.

Środki przyznane zostały przez Ministerstwo Zdrowia w ramach „Programu wsparcia psychologicznego kadry medycznej” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Działania 7.1 Osi priorytetowej VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia.