strona główna »

Kim jestem

Nazywam się Ewa Waszkiewicz. Jestem psychologiem. Pełnię rolę doradcy, terapeuty, trenera, coacha, badacza. Lubię żyć lokalnie i myśleć globalnie. I lubię to, co innowacyjne i praktyczne.

KWALIFIKACJE:

 • Ukończyłam Uniwersytet SWPS w Warszawie na kierunku Psychologia. Jestem również absolwentką studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 • Posiadam europejski Certyfikat EuroPsy (European Certificate in Psychology), potwierdzający moje kwalifikacje w obszarze psychologii pracy i organizacji.
 • Ukończyłam kurs zaawansowany z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
 • Odbyłam staż jako asystentka psychoterapeuty w NZOZ „Akson” w Olsztynie (156h).
 • Jestem licencjonowanym trenerem odporności psychicznej (narzędzia MTQ48 Product Family firmy AQR International).
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i  Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka.
 • Przeszłam psychoterapię własną (psychodynamiczną), korzystam z superwizji, szkoleń, coachingu i mentoringu.

DOŚWIADCZENIE:

 • Od 2006 r. rozwijam się w obszarze poradnictwa psychologicznego, konsultingu i szkoleń.
 • Zaczynałam od pracy w HR – zajmowałam się rekrutacją specjalistów i menedżerów.
 • Następnie pracowałam jako trener i doradca rozwoju osobistego, coach.
 • Z biznesu przeszłam do sektora pozarządowego.
 • W ramach projektów unijnych pracowałam jako psycholog, terapeuta, trener, doradca zawodowy z różnymi klientami i w różnych instytucjach: MOPS, GOPS, fundacje, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego.
 • Od 2020 r. rozwijam swoje kompetencje jako badacz, trener rozwoju odporności psychicznej.
10.2017 – obecnie Gabinet psychologiczny

Pierwsza pomoc psychologiczna, poradnictwo psychologiczne, terapia TSR
Coaching mentoring, trening rozwoju odporności psychicznej
Praca z klientami indywidualnymi i biznesowymi 

05.2020 – 05.2023 PRADMA Dariusz Naruszewicz – Ekspert, trener

Współtworzenie projektu badawczego w obszarze odporności psychicznej i wirtualnej rzeczywistości
Prowadzenie treningu rozwoju odporności psychicznej online oraz w wirtualnej rzeczywistości

10.2017 – 05.2020 PRADMA Dariusz Naruszewicz – Kierownik ds. Personalnych

Stworzenie od podstaw 12-osobowego zespołu w przeciągu 3 lat, aktywny rozwój firmy w obszarach: HR, social media, employer branding, business development, internal relations

05.2014 – 08.2015 Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – Psycholog

Projekt „Zatrudnienie Wspomagane – Prawdziwa Praca”

Aktywizowanie osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym na regionalnym rynku pracy, prowadzenie indywidualnych spotkań (poradnictwo psychologiczne, coaching)

09.2013 – 06.2014 Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu „Pokonać ciszę” – Doradca Zawodowy

Projekt „Jestem niesłyszący – nie jestem gorszy – dajcie mi szansę”

Stworzenie koncepcji merytorycznej oraz realizacja cyklu konsultacji i warsztatów aktywnego szukania pracy, radzenia sobie ze stresem, rozwijania kreatywności dla młodzieży z wadą słuchu, uczącej się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

01.2013 – 10.2013 Instytut Rozwoju Człowieka – Trener

Projekty „Chcę pracować” oraz „Mazurska kamizelka ratunkowa” kierowane przez firmę TECHPAL Sp. z o.o.

Prowadzenie cyklu szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy oraz niepełnosprawnych z zakresu umiejętności społecznych oraz zawodowych

11.2012 – 12.2013 Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. – Trener, Psycholog

Realizacja cyklu autorskich warsztatów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, urzędników, studentów (m.in. „Przedsiębiorczość bez tajemnic – od pomysłu do biznesu” dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – projekt „Rozwój systemów wsparcia komercjalizacji wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej dla wzmocnienia innowacyjności gospodarki Warmii i Mazur”)

Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych (m.in. w Punkcie Konsultacyjnym MOPS w Nidzicy – projekt „STOP przemocy w rodzinie III”)

10.2012 – 03.2014 Stowarzyszenie Kobieta na PLUS w Rucianym-Nidzie – Psycholog

Projekt „Moja taktyka na efektywne wejście na rynek pracy. Program Rozwojowy dla Zespołu Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianym-Nidzie”

Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla uczniów klas I, II i III, wspieranie młodzieży w tworzeniu spójnego planu rozwoju zawodowego, wzmacnianie motywacji uczniów do uczenia się  i rozwijania swoich pasji

09.2010 – 07.2011 Lava Group s.c. – Interim HR Projects Manager (kierujący pracą Researchera)

Całkowita i wyłączna odpowiedzialność za wszystkie projekty rekrutacyjne metodą bezpośrednią (direct search i search&selection), obsadzenie następujących wakatów: Dyrektor Sprzedaży (1), Account Manager/Key Account Manager (14)

07.2010 – 10.2010 Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w  Warszawie – Career Coach

Prowadzenie autorskiego programu mentorskiego obejmującego wsparcie pięciu absolwentów SWPS  w świadomym rozwoju zawodowym i osobistym

07.2009 – 05.2010 Architekci Kariery Sp. z o.o. (Grupa Pracuj) – Doradca w Karierze (kierujący pracą Researchera)
12.2008 – 10.2009 Mercuri International Poland Sp. z o.o., Consultant
08.2007 – 09.2008 VDG International Polska Sp. z o.o. – Research Consultant
09.2006 – 03.2007 Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. – Researcher

Zobacz opinie o mnie: 

PASJE:

 • W 2018 r. zafascynowałam się odpornością psychiczną i nowymi technologiami, a konkretnie wirtualną rzeczywistością (VR).
 • We współpracy z firmą PRADMA zrealizowałam trzyletni projekt naukowo-badawczy, w którym zbadaliśmy wpływ wirtualnej rzeczywistości na szkolenia rozwijające odporność psychiczną.
 • Obecnie prowadzę trening rozwoju odporności psychicznej online / w VR (rezultat projektu naukowo-badawczego) w ramach własnej praktyki psychologicznej. Więcej o treningu tutaj.