Czym jest odporność psychiczna?

Odporność psychiczna to zdolność danego człowieka do efektywnego radzenia sobie z czynnikami stresu, presją i wyzwaniami, oraz osiąganie wydajności odpowiadającej własnym możliwościom niezależnie od okoliczności (Clough & Earle 2002).

Dlaczego odporność psychiczna jest ważna we współczesnym świecie?

Dzięki wysokiej odporności psychicznej możemy szybciej i lepiej adaptować się do zmian w wymagającym świecie VUCA, który charakteryzują:
V jak Volatility (zmienność) – nieprzewidywalne trendy, wydarzenia i sytuacje.
U jak Uncertainty (niepewność) – brak kontroli, możności przewidywania zmiennych.
C jak Complexity (złożoność) – coraz to większy, trudny do opanowania zasięg informacji.
A jak Ambiguity (niejednoznaczność) – trudność w dokonywaniu analiz, wymagana szeroka perspektywa.

Dlaczego warto rozwijać swoją odporność psychiczną?

Opublikowane badania i studia badawcze na całym świecie wskazują, że OP wpływa na ok. 25% różnicy w wydajności pomiędzy różnymi osobami, jak również odpowiada za dobrostan.

Badania prowadzone w środowiskach biznesowych, edukacyjnych i sportowych nieustannie wskazują, że wysoka odporność psychiczna jest bezpośrednio związana z:

  • wysoką efektywnością osobistą,
  • pozytywnym zachowaniem,
  • ogólnym dobrostanem, pozytywnym nastawieniem,
  • aspiracjami,
  • atrakcyjnością na rynku pracy.

Przekłada się to na następujące efekty:

  • zwiększona frekwencja/zmniejszenie tendencji do absencji,
  • lepsze radzenie sobie z trudnymi dniami i przeciwnościami,
  • brak poczucia bycia wykorzystywanym czy doświadczanym przez los,
  • umiejętność postrzegania niepowodzeń w kategoriach okazji do rozwoju i uczenia się i szybszego powrotu do równowagi,
  • lepsza jakość snu.
Źródło: Warsztaty licencyjne MTQ48 [on-line] MTQ48 Siła i odporność psychiczna

Pomogę Tobie rozwinąć odporność psychiczną poprzez:

Badanie siły i odporności psychicznej
Program rozwoju odporności psychicznej

Zobacz, jak to robię na  www.pracowniawaszkiewicz.pl 

Wypracuj siebie. ♥